Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie willen op vraag, personen met dementie en hun omgeving een aanspreekpunt bieden dat de vraag met kennis van zaken erkent, beantwoordt of zorgt dat ze op de juiste plek terecht komt. Ze plaatsen dementie op de maatschappelijke agenda om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving te behouden en te verbeteren. Zij doen dit door het samenbrengen, uitbouwen en verspreiden van kennis over goede dementiezorg.
http://www.dementie.be

Alzheimer Liga Vlaanderen

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een patiënten- en vrijwilligersorganisatie van, voor en door familieleden en mantelzorgers van personen met (jong)dementie. De Liga is hét aanspreekpunt voor personen met dementie, hun mantelzorgers, andere naasten en familiegroepen.
http://www.alzheimerliga.be

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland is een organisatie die als doel heeft de toekomst waarin dementie voorkomen of genezen kan worden, dichterbij brengen. Dit doen ze door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en door voorlichting te geven over de risico’s op dementie en mogelijkheden voor preventie. Verder zijn ze gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.
https://www.alzheimer-nederland.nl

Stichting Alzheimer Onderzoek

De Stichting Alzheimer Onderzoek (afgekort SAO)  is een Belgische non-profit organisatie van openbaar nut. De primaire doelstelling van SAO is financiële steun geven aan basis, klinisch en diagnostisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingsmethoden van de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten. Naast de financiering van het wetenschappelijk onderzoek hecht de Stichting Alzheimer Onderzoek bijzonder belang aan het verspreiden van informatie over de ziekte van Alzheimer en de vordering van het wetenschappelijk onderzoek hier aangaande, met als doel het bespreekbaar maken van deze ziekte.
http://www.alzh.org